Ciljevi udruge

Objavljeno: 23.2.2011 u 10:29
|
Autor: HDOO

Svrha, ciljevi i zadaće društva

Okupljati očne optičare, optometriste i druge stručnjake srodnih profesija, ustrojavati i dogovorno usmjeravati njihov rad radi uspješnijeg poslovanja u ovim zanimanjima;

Predstavljati svoje članove prema zakonodavcu, sudstvu, državnim organima, komorama, zdravstvenom osiguranju i dr.;

Predstavljati i štititi očne optičare, optometriste te druge članove, kao i slabovidne osobe kao korisnike usluga, prema optičkoj industriji, proizvođačima kontaktnih leća, veletrgovini i drugim sudionicima u ovoj struci i poslovanju;

Podupirati tehničke inovacije u optici i optometriji (kao na pr.: u normiranju naočalne leće, naočalnih okvira, kontaktnih leća, standardu kakvoće);

Ustrojiti prema potrebi povjerenstvo za pregovore sa državnim organima i fondovima zdravstvenog osiguranja, komorama, sindikatima i možebitnim drugim asocijacijama, radi osiguravanja probitka društva i njegovih članova;

Prema potrebi pravno regulirati prava očnih optičara kao napr.:

 • isključivo pravo prodaje dioptrijskih naočala, pribora za naočale i sl.;
 • sprečavanje prodaje gotovih dioptrijskih naočala što nisu izrađene prema urednom receptu;
 • nadzor i davanje suglasnosti za otvaranje novih optičkih radnja, prema utvrđenom standardu opreme i stručnoj spremi uposlenika
 • prema potrebi utjecati na pravno reguliranje interesa očnih optičara s obzirom na radno, društveno i socijalno pravo;
 • raditi na suzbijanju međusobne nekorektne konkurencije, a radi interesa struke u cjelini i korisnika optičarskih i optometrijskih usluga, tj. slabovidnih osoba;
 • poduprijeti svakog člana Društva u možebitnom sporu sa drugim pravnim ili fizičkim osobama u okviru stručne etike;
 • objavljivati stručni časopis i možebitne druge publikacije;
 • podupirati objavljivanje stručne i udžbeničke literature;
 • podupirati i druge tiskovne informacije, brošure, plakate i sl. radi unapredbe i promicanja optike;
 • skrbiti o srednjoškolskom obrazovanju, sudjelovati u izradi obrazovnih srednjoškolskih programa za optičare, poticati promjene i izmjene okvirnih nastavnih planova i programa, radi osuvremenjivanja i usavršavanja obrazovanja za optičare, sukladno sa novim znanstvenim i tehnološkim dostignućima;
 • skrbiti o studiju očne optike i optometrije, poticati promjene i osuvremenjivanje studija, sukladno sa no­vim znanstvenim spoznajama;
 • davati mišljenje o potrebi osnivanja optičkih škola, odnosno prosuđivati da li neka obrazovna organizacija ima zahtijevani prostor, opremu i stručni nastavnički kadar za školovanje optičara;
 • utjecati na davanje licenca optičarima i optičarskim radnjama za primanje učenika na naukovanje;
 • skrbiti o pripravi kandidata za polaganje ispita i sudjelovati u radu ispitnih komisija za majstore očne optičare;
 • skrbiti i sudjelovati u nostrifikaciji (ekvivalenciji) svjedodžaba očnih optičara i optometrista stečenih u inozemstvu;
 • poduzimati radnje za ishođenje prava da očni optičari, odnosno optometristi obavljaju mjerenje refrakcije oka, odnosno utvrđuju pogreške oka s obzirom na lom zraka, koje padaju na mrežnicu oka;
 • surađivati sa srodnim društvima iz drugih država, kao i s međunarodnim asocijacijama, ako prosudi da je to za Društvo potrebito i korisno;
 • organizirati seminare, tečajeve i praktična usavršavanja radi stručnog napredovanja;
 • organizirati stručne skupove, savjetovanja, predavanja, izložbe, te prikazivanje filmova i video zapisa radi unapredbe struke u cjelini;
 • podupirati sudjelovanje svojih članova, stručno-teorijskih i stručno-praktičnih nastavnika, te drugih stručnjaka na skupovima, seminarima i sličnim priredbama u ovoj struci u Hrvatskoj i inozemstvu;
 • pribavljati stručnu literaturu i periodiku radi praćenja novih svjetskih dostignuća u ovoj struci;
 • te poglavito njegovati etičke i moralne zasade, kao i lijepu tradiciju ovog poziva i cjelokupne optičke djelatnosti.
Želite li primati najnovije i redovite vijesti od HDOO-a, kliknite na sličicu dolje i prijavite se na HDOO Newsletter
Hrvatsko društvo optičara i optometrista :
hdooinfo@gmail.com
Hrvatsko društvo optičara i optometrista :
Društvo provodi program usavršavanja kroz projekte kontinuirane edukacije pod nazivom HDOO Certifikat kvalitete. Stručna predavanja tematski su podijeljena u nekoliko kategorija, a interaktivne i praktične radionice će pomoći u usavršavanju vještina potrebnih svakom optičaru ili optometristi zaposlenom u optičkom servisu. Planirani mjesečni termini za 2021.g. su zadnja srijeda u mjesecu s početkom u 19 sati. Vaš cijenjeni prijedlog teme predavanja ili radionice rado ćemo zaprimiti na hdooinfo@gmail.com (subjekt: Predavanja teme, prijedlog). Unaprijed Vam se zahvaljujemo na suradnji.

Pretraživanje

Traži