Povijest udruge

Objavljeno: 10.3.2011 u 13:31
|
Autor: HDOO

Osnivači i nastanak udruge

Hrvatsko društvo optičara i optometrista (HDOO) je strukovna udruga optičara koja djeluje na području Republike Hrvatske. Osnovana je 23. ožujka 1977. godine na osnivačkoj Skupštini u Zagrebu. Inicijativu su dali optičari, sa željom da se afirmira optička struka. Prvi predsjednik bio je Dragan Grims. Odmah po osnivanju u Društvo se učlanilo 136 optičara, te od tog vremena broj članova stalno raste.

Tadašnje Društvo očnih optičara Hrvatske (DOOH) iste godine aktivno se uključilo u suradnju sa Tehničkom školom „Ruđera Boškovića", u kojoj se obrazuju očni optičari.

Društvo očnih optičara Hrvatske 1981. godine održalo je 1. Optičku izložbu na Plitvicama, koja se kao CROOPTA održava sve do danas.

Tih godina osjetio se manjak stručne literature, te se Društvo već od 1978. godine bavi izdavaštvom. S tim u vezi je 1981. godine izdana prva skripta „Optičko prilagođavanje naočala", koja je dobro primljena kod optičara. Od tada Društvo redovno tiska stručnu literaturu i do danas je izdalo 13 publikacija. Izdavačka djelatnost proširila se i na tiskanje časopisa, prvi časopis je izašao 1981. godine pod nazivom „Informacije" koje su izlazile do 1985. godine.

Poslije osamostaljenja Hrvatske, društvo mijenja naziv u Hrvatsko društvo očnih optičara (HDOO) i 1994. godine ponovno pokreće izdavanje novog časopisa „Hrvatski optičar", koji i danas redovno izlazi.

Društvo je od 1997. godine punopravni član europske krovne udruge optičara i optometrista, Europskog vijeća optike i optometrije (ECOO), te sudjeluje u njihovom radu i na njihovim skupovima.

Već od osnivanja Društva, te ubrzanog razvoja optike u Hrvatskoj, osjetila se potreba za zanimanjem optometrist. Društvo je pokrenulo inicijativu i pripreme za osnivanje studija optometrije, a nakon dugogodišnjeg rada je to i ostvarilo u suradnji sa Veleučilištem u Velikoj Gorici, te je 2007. godine otvoren trogodišnji studij Očne optike.

S obzirom da su zanimanja očni optičar i optometrist u uskoj vezi i suradnji, 2008. godine Društvo mijenja naziv u Hrvatsko društvo optičara i optometrista.

Osim izdavanja stručne literature, Društvo od 2008. godine organizira redovno stručna predavanja za usavršavanje svojih članova. Na njima se osim stručne edukacije upoznaje optičare sa najnovijim dostignućima u optici.

Želite li primati najnovije i redovite vijesti od HDOO-a, kliknite na sličicu dolje i prijavite se na HDOO Newsletter
Hrvatsko društvo optičara i optometrista :
hdooinfo@gmail.com
Hrvatsko društvo optičara i optometrista :
Društvo provodi program usavršavanja kroz projekte kontinuirane edukacije pod nazivom HDOO Certifikat kvalitete. Stručna predavanja tematski su podijeljena u nekoliko kategorija, a interaktivne i praktične radionice će pomoći u usavršavanju vještina potrebnih svakom optičaru ili optometristi zaposlenom u optičkom servisu. Planirani mjesečni termini za 2021.g. su zadnja srijeda u mjesecu s početkom u 19 sati. Vaš cijenjeni prijedlog teme predavanja ili radionice rado ćemo zaprimiti na hdooinfo@gmail.com (subjekt: Predavanja teme, prijedlog). Unaprijed Vam se zahvaljujemo na suradnji.

Pretraživanje

Traži