Vijesti

Objavljeno: 16.11.2014 u 23:21
|
Autor: HDOO

Izborna skupština HDOO 2014.g.

Vijesti : Izborna skupština HDOO 2014.g.

Rezultati

ZAPISNIK SA IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE

 1. Izvještaj o radu u proteklom periodu
 2. Razrješenje dosadašnjeg Upravnog i Nadzornog odbora
 3. Predstavljanje kandidata za Predsjednika Društva i njihovih programa
 4. Pitanja i odgovori o programima
 5. Izbor Predsjednika društva
 6. Izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora
 7. Odluka o izboru
 8. Razno

Skupštinu otvara Predsjednik Društva Miroslav Tenžera, koji nakon pozdravne riječi konstatira da je prisutno 43 članova sa pravom glasa što iznosi više od 5% članova Društva i da su prema Pravilima zadovoljeni uvjeti da se održi Izborna Skupština. Predsjednik podnosi izvješće o radu Društva u proteklom periodu, kao i financijsko izvješće za isti period (izvješća su u privitku zapisnika).

Skupština jednoglasno prihvaća izvješća.

Jednoglasnom odlukom Skupština na zahtjev Predsjednika Društva razrješuje dužnosti dosadašnjeg predsjednika M.Tenžeru, kao i Upravni i Nadzorni odbor.

Redoslijedom prijave svoju kandidaturu za Predsjednika i prezentaciju programa za naredni period iznosi kandidat Marko Krivec, a nakon njega kandidat Robert Wachtler (kandidature i programi su u privitku zapisnika).

Na prijedlog Sandre Rojtinić Štimac da se provede tajno glasovanje za predsjednika, a za UO i NO kao i dopredsjednike glasovanje bude javno, predsjednik daje prijedlog na glasovanje. Skupšina prihvaća prijedlog sa 28 glasova ZA i 13 glasova PROTIV. Suzdržanih nije bilo. Skupština određuje Odbor za prebrojavanje glasova u sastavu: Ante Abrić, Davor Mavrin i Ana Katanica.

Nakon kratke diskusije i nekoliko pitanja kandidatima, pristupilo se glasovanju.

Nakon provedenog glasovanja i prebrojavanja glasova Odbor je predočio Skupštine rezultate glasovanja.

Glasovanju je pristupilo 40 članova Društva sa pravom glasa. (Glasački listići u privitku)

Robert Wachtler je dobio potporu 27 članova Društva.

Marko Krivec je dobio potporu 13 članova.

Nevažećih listića nije bilo, pa Skupština konstatira da je novi Predsjednik Društva Robert Wachtler.

     

Nakon što su članovi Društva predložili 17 kandidata u UO i 3 kandidata u NO, Skupština odlučuje da će se za UO i NO glasovati u paketu za sve kandidate javnim glasovanjem sa 39 glasova ZA i 1 glasom suzdržanim.

Sa 39 glasova za i 1 suzdržanim u Upravni odbor izabrano je 17 članova odbora, a u  Nadzorni odbor 3 člana kako slijedi u Odluci.

 

Temeljem čl. 19. Pravila Hrvatskog društva optičara i optometrista Skupština Društva na svojoj Izvanrednoj izbornoj Skupština donosi sljedeću

O D L U K U

Za predsjednika Društva sa mandatom od dvije godine izabire se

Robert Wachtler koji je ovlašten za zastupanje Društva.

 

U Upravni odbor Društva izabiru se:

 • Robert Wachtler    - predsjednik
 • Vjekoslav Majdak – dopredsjednik
 • Marko Krivec        - dopredsjednik
 • Mario Lekić
 • Nives Šeremet
 • Ivuša Grčić
 • Emil Šatalić
 • Davor Mavrin
 • Tomislav Mikulin
 • Ante Abrić
 • Sandra Rojtinić Štimac
 • Sandra Geršak
 • Ana Katanica
 • Goran Šarić
 • Ivana Radačić Maričić
 • Nataša Vujko Muždalo
 • Jozo Topić

 

U Nadzorni odbor Društva izabiru se:

 • Miroslav Tenžera
 • Lidija Trampuž
 • Vedran Cvek

 

Skupština je završila sa radom u 13:30 h.

Zapisnik vodila:                                             Ovjerovitelj zapisnika:

Ana Katanica                                                  Lidija Trampuž

Ostali članci
Hrvatsko društvo optičara i optometrista : HZZO - Novi cjenik za leće

HZZO - Novi cjenik za leće

4.1.2018 | 8:09
NN 131/2017
NN 131/2017
Hrvatsko društvo optičara i optometrista : 16.12.2017. Ljubljana, Edukacija Optika/Optometrija, Hotel Nox

16.12.2017. Ljubljana, Edukacija Optika/Optometrija, Hotel Nox

1.12.2017 | 6:48
Seminar, Stručna predavanja u organizaciji Društva Očesnih Optikov Slovenije
Seminar, Stručna predavanja u organizaciji Društva Očesnih Optikov Slovenije
Hrvatsko društvo optičara i optometrista : OCCSEE 2018. Pula

OCCSEE 2018. Pula

1.12.2017 | 6:46
Optometrijska konferencija 11. - 13. svibnja, 2018.g.
Optometrijska konferencija 11. - 13. svibnja, 2018.g.
Hrvatsko društvo optičara i optometrista : 09.12.2017. Zagreb, Hotel Antunović, od 12:00 sati

09.12.2017. Zagreb, Hotel Antunović, od 12:00 sati

23.11.2017 | 16:13
Edukacija u segmentu kontaktnih leća, 240 min. Sudjelovanje se boduje s 3 boda za HDOO Certifikat kvalitete
Edukacija u segmentu kontaktnih leća, 240 min. Sudjelovanje se boduje s 3 boda za HDOO Certifikat kvalitete
Hrvatsko društvo optičara i optometrista : 25.11.2017. subota, 9:30, Zagreb Buzin, Hotel Aristos

25.11.2017. subota, 9:30, Zagreb Buzin, Hotel Aristos

7.11.2017 | 19:43
Okrugli stol s temama; Regulacija optometrije i Izrada standarda zanimanja Optometrist. Prijepodnevni termin; Predavanja za optometriste, Cebini ul 33, Buzin, Hotel Aristos
Okrugli stol s temama; Regulacija optometrije i Izrada standarda zanimanja Optometrist. Predavanja za optometriste, Cebini ul 33, Buzin, Hotel Aristos
Hrvatsko društvo optičara i optometrista : OPTI 2018, Muenchen Sajam Optike

OPTI 2018, Muenchen Sajam Optike

31.10.2017 | 9:26
12.-14. siječnja 2018.g.
12.-14. siječnja 2018.g.
Hrvatsko društvo optičara i optometrista : 11.11.2017. subota, Zagreb, 9:30, ODGOĐENO !

11.11.2017. subota, Zagreb, 9:30, ODGOĐENO !

25.10.2017 | 16:55
Najava za 25.11.2017.
Stručna predavanja za optičare, boduju se za HDOO Certifikat kvalitete
Hrvatsko društvo optičara i optometrista : 23.09. Zagreb, kako je bilo ...

23.09. Zagreb, kako je bilo ...

25.9.2017 | 6:42
Održana su stručna predavanja za optičare, TŠ Ruđer Bošković ... u prilozima materijali za download ...
Održana su stručna predavanja za optičare, TŠ Ruđer Bošković ... u prilozima materijali za download ...
Hrvatsko društvo optičara i optometrista : Projekt CU Cjeloživotnog učenja u organizaciji HDOO-a

Projekt CU Cjeloživotnog učenja u organizaciji HDOO-a

20.9.2017 | 14:01
Opis projekta, planiranje i provedba. Upute za prijavu, za download u .pdf formatu
Opis projekta, planiranje i provedba. Upute za prijavu, za download u .pdf formatu
Hrvatsko društvo optičara i optometrista : 09.09.2017. Zagreb, kako je bilo ...

09.09.2017. Zagreb, kako je bilo ...

12.9.2017 | 12:02
... u pripremi ... Materijali, prezentacije održanih predavanja i izlaganja su dostupni za preuzimanje (download) na linku:
Hrvatsko društvo optičara i optometrista : Kalendar, najava događanja u nadolazećem periodu

Kalendar, najava događanja u nadolazećem periodu

31.8.2017 | 7:50
Datumi, termini, predavanja, seminari, edukacije, radionice ...
Datumi, termini, predavanja, seminari, edukacije, radionice ...
Hrvatsko društvo optičara i optometrista : 07.09.2017. četvrtak, Zagreb, Hotel Aristos

07.09.2017. četvrtak, Zagreb, Hotel Aristos

22.8.2017 | 16:10
s početkom u 16 sati ... Edukativni seminar u organizaciji Essilor optike
s početkom u 16 sati ... Edukativni seminar u organizaciji Essilor optike
Hrvatsko društvo optičara i optometrista : 23.09.2017. subota 9:30, Zagreb, predavanja za optometriste

23.09.2017. subota 9:30, Zagreb, predavanja za optometriste

12.7.2017 | 17:04
Poštovani, Pozivamo Vas da se priključite programu CJELOŽIVOTNOG UČENJA i tako sudjelujete u regulaciji optometrije u Hrvatskoj. Prijavite se na sljedeći blok predavanja koji će se održati 23. rujna 2017. u 9,30 sati u Zagrebu, Getaldićeva 4, u Tehničkoj školi "Ruđer Bošković"
Hrvatsko društvo optičara i optometrista : 09.09.2017. subota 9:30, Zagreb, predavanja za optičare

09.09.2017. subota 9:30, Zagreb, predavanja za optičare

12.7.2017 | 16:53
Poštovane kolegice i kolege optičari, Pozivamo vas na predavanja za CERTIFIKAT KVALITETE koja će se održati 09. rujna 2017. u 9,30 sati u Tehničkoj školi Ruđer Bošković, Getaldićeva 4, Zagreb.
Hrvatsko društvo optičara i optometrista : 03.06.2017. Zagreb, kako je bilo ...

03.06.2017. Zagreb, kako je bilo ...

4.6.2017 | 11:59
Predavanja održana 03.06.2017. su od strane polaznika iznimno pozitivno ocijenjeni. Materijali, prezentacije održanih predavanja i izlaganja su dostupni za preuzimanje (download) na linku:
Materijali, prezentacije su dostupni za preuzimanje na linku:
Hrvatsko društvo optičara i optometrista : In memoriam

In memoriam

20.5.2017 | 9:07
Doko Dalibor, Počivao u miru Božjem
Doko Dalibor, Počivao u miru Božjem
Hrvatsko društvo optičara i optometrista : 03. lipnja 2017.g. subota, Zagreb

03. lipnja 2017.g. subota, Zagreb

24.4.2017 | 18:56
Pozivamo Vas, pridružite nam se na predavanjima i prezentacijama kao i Okruglom stolu o optometriji koji će se održati 03. lipnja 2017. s početkom u 10 sati u tehničkoj školi Ruđer Bošković u Zagrebu. Detaljan program slijedi.
Pozivamo Vas, pridružite nam se na predavanjima i prezentacijama kao i Okruglom stolu o optometriji koji će se održati 03. lipnja 2017. s početkom u 10 sati u tehničkoj školi Ruđer Bošković u Zagrebu. Detaljan program slijedi.
Hrvatsko društvo optičara i optometrista : 01.04.2017. Zagreb, Seminar o prodajnoj komunikaciji i upravljanju prigovorima i reklamacijama

01.04.2017. Zagreb, Seminar o prodajnoj komunikaciji i upravljanju prigovorima i reklamacijama

15.3.2017 | 9:22
Sudjelovanje na radionici se boduje za HDOO Certifikat kvalitete sa 6 bodova
Sudjelovanje na radionici se boduje za HDOO Certifikat kvalitete sa 6 bodova
Hrvatsko društvo optičara i optometrista : Optika 2017, Konferencija, Portorož, Slovenija

Optika 2017, Konferencija, Portorož, Slovenija

26.1.2017 | 14:01
Najavljeni događaj, 24.03.-26.03.2017.g. Petak-nedjelja
Najavljeni događaj, 24.03.-26.03.2017.g. Petak-nedjelja
Hrvatsko društvo optičara i optometrista : 8.12.2016. Zagreb, Prezentacija DNEye Scanner 2+ i ImpressionIST 3

8.12.2016. Zagreb, Prezentacija DNEye Scanner 2+ i ImpressionIST 3

30.11.2016 | 11:19
"Vatroslav Lisinski", Trg Stjepana Radića 4, Zagreb, termini 11 do 13 sati i 17 do 19 sati
"Vatroslav Lisinski", Trg Stjepana Radića 4, Zagreb, termini 11 do 13 sati i 17 do 19 sati
Želite li primati najnovije i redovite vijesti od HDOO-a, kliknite na sličicu dolje i prijavite se na HDOO Newsletter
Hrvatsko društvo optičara i optometrista :
hdooinfo@gmail.com
Hrvatsko društvo optičara i optometrista :
Društvo provodi program usavršavanja kroz projekte kontinuirane edukacije pod nazivom HDOO Certifikat kvalitete. Stručna predavanja tematski su podijeljena u nekoliko kategorija, a interaktivne i praktične radionice će pomoći u usavršavanju vještina potrebnih svakom optičaru ili optometristi zaposlenom u optičkom servisu. Planirani termini za drugi dio poslovne godine su u studenom i prosincu 2017. i proljeće 2018.g. Vaš cijenjeni prijedlog teme predavanja ili radionice rado ćemo zaprimiti na hdooinfo@gmail.com (subjekt: Predavanja teme, prijedlog). Unaprijed Vam se zahvaljujemo na suradnji.

Pretraživanje

Traži